**Factor IX, Inhibiting Ab / Screening

85905

Phương pháp:

Chronometry

Chuyên mục:

Đông Máu

Loại mẫu:

Huyết Tương

1,350,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm