Đường đói

14771-0

Phương pháp:

Enzymatic (Hexokinase/G-6-PDH)

Chuyên mục:

Tiểu đường

Loại mẫu:

Huyết Thanh

20,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Nhịn đói ít nhất 8 giờ trước khi lấy mẫu. Nếu có thể, hoãn việc sử dụng insulin và thuốc hạ đường huyết cho đến khi lấy mẫu hoàn tất.

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm