Đường 1 giờ sau ăn

40287-5

Phương pháp:

Enzymatic (Hexokinase/G-6-PDH)

Chuyên mục:

Tiểu đường

Loại mẫu:

Huyết Thanh

20,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm