**Đồng

5632-5

Phương pháp:

ICP-MS

Chuyên mục:

Kim loại nặng

Loại mẫu:

Nước Tiểu

780,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm