Độ lọc cầu thận ước tính

62238-1G

Phương pháp:

Calculation from Creatinine

Chuyên mục:

Tổng Quát; Thận

Loại mẫu:

Huyết Thanh

20,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm