**Định tính kháng thể kháng lao

55224-0

Phương pháp:

Immunochromatography assay

Chuyên mục:

Bộ nhiễm (Bệnh lao)

Loại mẫu:

Huyết Thanh

100,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm