Định tính kháng thể kháng Helicobacter

22310-7

Phương pháp:

Immunochromatography assay

Chuyên mục:

Bộ nhiễm (Các tác nhân khác)

Loại mẫu:

Huyết Thanh

160,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm