Định tính kháng nguyên vỏ của virus viêm gan B

13954-3

Phương pháp:

Chemiluminsescent microparticle immunoassay

Chuyên mục:

Bộ nhiễm (Viêm gan siêu vi)

Loại mẫu:

Huyết Thanh

120,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm