**Định nhóm máu (ABO + Rhesus)

34530-6

Phương pháp:

Gel card

Chuyên mục:

Huyết học; Truyền Máu

Loại mẫu:

Máu Toàn Phần

90,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm