Đinh danh nấm bằng quan sát dưới kính hiển vi và nuôi cấy

LP376148-5

Chuyên mục:

Vi Sinh

Loại mẫu:

Tóc

219,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm