Đinh danh nấm bằng quan sát dưới kính hiển vi và nuôi cấy

LP376160-0

Chuyên mục:

Vi Sinh

Loại mẫu:

Da

220,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm