Định danh ký sinh trùng bằng kỹ thuật soi tươi

32357-6

Chuyên mục:

Bệnh Truyền Nhiễm; Ký Sinh Trùng

Loại mẫu:

Phân

39,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm