Điện di Protein

24351-9

Phương pháp:

Capillary electrophoresis

Chuyên mục:

Điện Di

Loại mẫu:

Huyết Thanh

Thời gian trả kết quả:

15:00 PM Tue - Fri

349,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm