Điện di Hemoglobin cuống rốn

94537-8C

Phương pháp:

Capillary electrophoresis

Chuyên mục:

Điện di; Huyết học; Sàng lọc sơ sinh

Loại mẫu:

Máu Cuống Rốn

Thời gian trả kết quả:

15:00 PM (excluding Sunday)

425,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm