Dấu ấn ung thư 72-4

17843-4

Phương pháp:

Electrochemiluminsescence immunoassay

Chuyên mục:

Dấu ấn Ung Thư

Loại mẫu:

Huyết Thanh

180,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm