Creatine Kinase (CK); CPK

2157-6

Phương pháp:

NAC (N-Acetyl-L-Cystein)

Chuyên mục:

Yếu tố viêm; Tim mạch

Loại mẫu:

Huyết Thanh

40,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm