**Coombs Trực tiếp

1007-4

Phương pháp:

Gelcard

Chuyên mục:

Huyết học; Truyền Máu

Loại mẫu:

Máu Toàn Phần

90,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm