Công thức máu + Tỷ lệ Neutrophil/Lymphocyte

24317-0_NRL

Phương pháp:

Multi Angle Polarized Scatter Separation

Chuyên mục:

Huyết học

Loại mẫu:

Máu Toàn Phần

70,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm