Cồn/Rượu trong máu

14719-9

Phương pháp:

Enzymatic (Alcohol dehydrogenase)

Chuyên mục:

Chất gây nghiện

Loại mẫu:

Huyết Thanh

90,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm