**CK-MB

32673-6

Phương pháp:

IFCC-Method/Immuninhibition

Chuyên mục:

Tim mạch

Loại mẫu:

Huyết Thanh

90,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm