Canxi ion hóa

1995-0G

Phương pháp:

Calculation from Albumin and Calcium

Chuyên mục:

Tổng Quát; Điện giải

Loại mẫu:

Huyết Thanh

60,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm