**Calcitonin (Thyrocalcitonin)

1992-7

Phương pháp:

Electrochemiluminsescence immunoassay

Chuyên mục:

Dấu ấn Ung Thư

Loại mẫu:

Huyết Thanh

90,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Nhịn đói trong vòng 12 giờ trước khi lấy mẫu

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm