**Bộ Xét Nghiệm Hậu COVID-19

ABPAN

Chuyên mục:

COVID; Hô Hấp; Truyền Nhiễm

Loại mẫu:

Huyết Thanh

350,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm