Bổ thể C3

4485-9

Phương pháp:

Immunoturbidimetric

Chuyên mục:

Yếu tố viêm

Loại mẫu:

Huyết Thanh

90,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm