Bộ mỡ (Cholesterol + LDL + HDL + Triglycerides)

57698-3

Chuyên mục:

Tim Mạch; Tổng Quát

Loại mẫu:

Huyết Thanh

137,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Nhịn đói trong vòng 12 giờ trước khi lấy mẫu. Không uống đồ uống có cồn trong vòng 24 giờ trước khi lấy mẫu.

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm