Bilirubin toàn phần

14631-6

Phương pháp:

Diazonium salt

Chuyên mục:

Tổng Quát; Gan; Mật

Loại mẫu:

Huyết Thanh

30,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Nhịn đói trong vòng 4-8 giờ trước khi lấy mẫu

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm