Albumin

1751-7

Phương pháp:

Colormetric method (Bromo cresol green)

Chuyên mục:

Tổng Quát; Gan

Loại mẫu:

Huyết Thanh

20,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm