Hướng Dẫn Gửi Mẫu

Bước 1: Sau khi đã hoàn tất việc lấy mẫu và khử trùng bên ngoài hộp có chứa mẫu của bạn, đặt hộp của bạn vào trong túi nhựa này.

Bước 2: Truy cập vào link https://www.diag.vn/chi-nhanh để tìm chi nhánh Diag gần nhất để gửi mẫu.

Bước 3: Tự mang mẫu đến hoặc đặt giao hàng hộp của bạn đến Diag. Bạn phải chắc chắn rằng hộp của bạn sẽ đến Diag trong thời gian làm việc của một chi nhánh hiện đang mở cửa.

Bước 4: Nhận tin nhắn SMS từ Diag để xác nhận rằng bộ kit của bạn đã đến phòng xét nghiệm trung tâm của chúng tôi. Nếu bạn không nhận được tin nhắn xác nhận từ chúng tôi trong vòng 24 giờ, xin vui lòng liên hệ hotline 19001717 để được hỗ trợ.