Thương Hàn

Chẩn Đoán Sốt (Siêu Vi, Sốt Rét, Thương Hàn, Sốt Xuất Huyết)

Hỗ trợ phân biệt chẩn đoán sốt do các nguyên nhân khác nhau, có …