Gói xét nghiệm

Chọn gói xét nghiệm phù hợp để bảo vệ sức khỏe

Gói Xét Nghiệm Theo Dõi Sốt Xuất Huyết
Giúp bác sĩ theo dõi quá trình điều trị cho người bệnh, thực hiện khi kết quả Dengue NS1Ag dương tính.

Phù hợp với

Mọi đối tượng trong quá trình điều trị/sau điều trị sốt xuất huyết cần kiểm tra sức khỏe.

Chức năng
Sốt & Sốt Xuất Huyết

119,000 đ

Thêm chi tiết
Gói Xét Nghiệm Chẩn Đoán Sốt Xuất Huyết
Giúp phát hiện và chẩn đoán sốt xuất huyết để tránh các biến chứng nguy hại sức khỏe.

Phù hợp với

Mọi đối tượng có triệu chứng sốt cao, nghi ngờ sốt siêu vi hoặc sốt xuất huyết.

Chức năng
Sốt & Sốt Xuất Huyết

450,000 đ

Thêm chi tiết
Gói Xét Nghiệm Chẩn Đoán Sốt
Giúp phát hiện và phân biệt các loại sốt để chữa trị kịp thời, tránh lây lan trong cộng đồng.

Phù hợp với

Mọi đối tượng có triệu chứng sốt cao, nghi ngờ sốt siêu vi hoặc sốt xuất huyết.

Chức năng
Sốt & Sốt Xuất Huyết

699,000 đ

Thêm chi tiết