Gói xét nghiệm

Chọn gói xét nghiệm phù hợp để bảo vệ sức khỏe

Gói Xét Nghiệm Tổng Quát DIAG WELLNESS – Diamond
Gói xét nghiệm được thiết kế đầy đủ và phù hợp với tình trạng sức khỏe của các đối tượng trên 50 tuổi, là giải pháp tốt nhất để duy trì, cân bằng sức khỏe.

Phù hợp với

Trên 50 tuổi cần kiểm tra sức khỏe tổng quát.

Chức năng
Tổng Quát

1,799,000 đ

Thêm chi tiết
Gói Xét Nghiệm Tổng Quát DIAG WELLNESS – Platinum
Nhận biết tình trạng sức khỏe một cách tổng quan và đầy đủ nhất theo độ tuổi từ 36 đến 50. Kịp thời có biện pháp phòng ngừa, duy trì, nâng cao sức khỏe.

Phù hợp với

Trong độ tuổi từ 36 - 50 cần kiểm tra sức khỏe tổng quát.

Chức năng
Tổng Quát

1,295,000 đ

Thêm chi tiết
Gói Xét Nghiệm Tổng Quát DIAG WELLNESS – Gold
Giúp khách hàng nắm được tình trạng sức khỏe một cách tổng quan và đầy đủ nhất theo độ tuổi.

Phù hợp với

Trong độ tuổi từ 26 - 35 cần kiểm tra sức khỏe tổng quát.

Chức năng
Tổng Quát

1,259,000 đ

Thêm chi tiết
Gói Xét Nghiệm Tổng Quát DIAG WELLNESS – Silver
Gói xét nghiệm hỗ trợ đánh giá một cách toàn diện tình trạng sức khỏe cơ thể, sớm phát hiện các dấu hiệu bất thường ngay cả khi chưa có triệu chứng.

Phù hợp với

Từ 18 tuổi trở lên cần kiểm tra sức khỏe tổng quát.

Chức năng
Tổng Quát

639,000 đ

Thêm chi tiết