Gói xét nghiệm

Chọn gói xét nghiệm phù hợp để bảo vệ sức khỏe

Tổng Quát – Nâng Cao
Xét nghiệm tổng quát nâng cao đánh giá chuyên sâu bệnh lý thường gặp như viêm gan B, viêm gan C, tuyến giáp,… phát hiện các dấu hiệu bất thường ở giai đoạn khởi phát.

Phù hợp với

Trên 18 tuổi kiểm tra sức khỏe tổng quát, trên 30 tuổi tầm soát nhóm bệnh lý có nguy cơ cao.

Chức năng
Tổng Quát Nâng Cao

1,066,000 đ

Thêm chi tiết
Tổng Quát + Chẩn Đoán Hình Ảnh – Nâng Cao (Nữ)
Xét nghiệm tổng quát nâng cao đánh giá chuyên sâu bệnh lý thường gặp như viêm gan B, viêm gan C, tuyến giáp,… phát hiện các dấu hiệu bất thường ở giai đoạn khởi phát.

Phù hợp với

Trên 18 tuổi kiểm tra sức khỏe tổng quát, trên 30 tuổi tầm soát nhóm bệnh lý có nguy cơ cao.

Chức năng
Tổng Quát Nâng Cao

1,615,000 đ

Thêm chi tiết
Tổng Quát + Chẩn Đoán Hình Ảnh – Nâng Cao (Nam)
Nhằm đánh giá chuyên sâu về các bệnh lý thường gặp như viêm gan B, viêm gan C, tuyến giáp,… phát hiện các dấu hiệu bất thường ngay ở giai đoạn khởi phát.

Phù hợp với

Trên 18 tuổi cần kiểm tra sức khỏe tổng quát, trên 30 tuổi tầm soát nhóm bệnh lý có nguy cơ cao.

Chức năng
Tổng Quát Nâng Cao

1,530,000 đ

Thêm chi tiết