Gói xét nghiệm

Chọn gói xét nghiệm phù hợp để bảo vệ sức khỏe

Tổng Quát – Cơ Bản
Nhằm kiểm tra, theo dõi, đánh giá chức năng các cơ quan trong cơ thể, giúp phát hiện bệnh lý ngay khi chưa có triệu chứng lâm sàng thông qua các chỉ số xét nghiệm.

Phù hợp với

Trên 18 tuổi cần tầm soát tổng quát, trên 30 tuổi kiểm tra bệnh lý tim mạch, đái tháo đường.

Chức năng
Tổng Quát Cơ Bản

412,000 đ

Thêm chi tiết
Tổng Quát + Chẩn Đoán Hình Ảnh – Cơ Bản (Nữ)
Nhằm kiểm tra, theo dõi, đánh giá chức năng các cơ quan trong cơ thể, giúp phát hiện bệnh lý ngay khi chưa có triệu chứng lâm sàng thông qua các chỉ số xét nghiệm.

Phù hợp với

Trên 18 tuổi tầm soát tổng quát, trên 30 tuổi có nhu cầu kiểm tra bệnh lý thường gặp.

Chức năng
Tổng Quát Cơ Bản

1,105,000 đ

Thêm chi tiết
Tổng Quát + Chẩn Đoán Hình Ảnh – Cơ Bản (Nam)
Nhằm kiểm tra, theo dõi, đánh giá chức năng các cơ quan trong cơ thể, giúp phát hiện bệnh lý ngay khi chưa có triệu chứng lâm sàng thông qua các chỉ số xét nghiệm.

Phù hợp với

Trên 18 tuổi cần tầm soát tổng quát, trên 30 tuổi cần kiểm tra bệnh lý như tim mạch, đái tháo đường.

Chức năng
Tổng Quát Cơ Bản

1,020,000 đ

Thêm chi tiết