Gói xét nghiệm

Chọn gói xét nghiệm phù hợp để bảo vệ sức khỏe

Chẩn Đoán Sốt (Siêu Vi, Sốt Rét, Thương Hàn, Sốt Xuất Huyết)
Hỗ trợ phân biệt chẩn đoán sốt do các nguyên nhân khác nhau, có biện pháp phòng ngừa và điều trị hợp lý cho từng loại bệnh, hạn chế lây lan trong cộng đồng.

Phù hợp với

Mọi độ tuổi khác nhau có triệu chứng sốt cao, nghi ngờ sốt siêu vi hoặc sốt xuất huyết.

Chức năng
Sốt Rét Sốt Siêu Vi Sốt Xuất Huyết Thương Hàn

680,000 đ

Thêm chi tiết