Gói xét nghiệm

Chọn gói xét nghiệm phù hợp để bảo vệ sức khỏe

Tầm Soát Dấu Ấn Ung Thư Cho Nam
Hiểu được tình trạng sức khỏe hiện tại và có các biện pháp can thiệp, điều trị kịp thời ngay khi có dấu hiệu ung thư, giảm thiểu rủi ro đến tính mạng.

Phù hợp với

Nam từ 18 tuổi.

Chức năng
Sàng Lọc Ung Thư

1,480,000 đ

Thêm chi tiết
Tầm Soát Dấu Ấn Ung Thư Cho Nữ
Hiểu được tình trạng sức khỏe hiện tại và có các biện pháp can thiệp, điều trị kịp thời ngay khi có dấu hiệu ung thư, giảm thiểu rủi ro đến tính mạng.

Phù hợp với

Nữ từ 16 tuổi.

Chức năng
Sàng Lọc Ung Thư

1,660,000 đ

Thêm chi tiết