Adenovirus (Plasma)

31217-3P

Xét nghiệm này là một xét nghiệm định tính ứng dụng kỹ thuật khuếch đại Real-time PCR cho phép phát hiện DNA Adenovirus (ADV). Adenovirus là một nhóm vi-rút phổ biến có thể lây nhiễm vào đường hô hấp, phổi, mắt, ruột, đường tiết niệu và hệ thần kinh của bạn. Chúng là nguyên nhân phổ biến gây sốt, ho, đau họng, tiêu chảy và đau mắt đỏ.

1,100,000 đ

View collection center
Leave your phone number for a free consultation call!

Overview:

Xét nghiệm này là một xét nghiệm định tính ứng dụng kỹ thuật khuếch đại Real-time PCR cho phép phát hiện DNA Adenovirus (ADV). Adenovirus là một nhóm vi-rút phổ biến có thể lây nhiễm vào đường hô hấp, phổi, mắt, ruột, đường tiết niệu và hệ thần kinh của bạn. Chúng là nguyên nhân phổ biến gây sốt, ho, đau họng, tiêu chảy và đau mắt đỏ.

Category:

Individual tests

Sample Type:

Plasma