Health kits

HPV Sample Self-Collection Kit
80% of women will contract HPV (Human Papilloma Virus), which causes 95% of cervical cancer. HPV Sample Self-Collection Kit is a solution that makes cervical cancer preventable for women. Self-collect the samples at home and

Ideal For

Women aged from 25 to 65

750,000 đ

Learn More
Covid-19 RT-PCR Kit
Sản phẩm Tự lấy mẫu dịch mũi Xét nghiệm COVID-19 RT-PCR tại nhà được hàng triệu người trên thế giới tin dùng dù là phương pháp khá mới, vì tính ưu việt so với các

Ideal For

Khách hàng có triệu chứng nghi nhiễm COVID-19 hoặc có tiếp xúc gần với người đang nhiễm COVID-19.

550,000 đ

Learn More