Tiêm ngừa viêm gan siêu vi B (HBV)

170,000 đ

Mã số xét nghiệm:

111-002

Yêu cầu đối với mẫu

Chi tiết xét nghiệm