T4 tự do

95,000 đ

Mã số xét nghiệm:

83121-4

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Chemiluminsescent microparticle immunoassay