Sốt rét test nhanh; Quick test

120,000 đ

Mã số xét nghiệm:

70569-9D

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Máu Toàn Phần

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Immunochromatography assay