Soi cổ tử cung

250,000 đ

Mã số xét nghiệm:

106-101

Yêu cầu đối với mẫu

Chi tiết xét nghiệm