Quan sát dưới kính hiển vi, nuôi cấy, định danh và kháng sinh đồ

200,000 đ

Mã số xét nghiệm:

LP373693-3

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Mủ Áp-xê

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Ordinary culture, Disc diffusion sensitivity test