Protein phản ứng C độ nhạy cao

70,000 đ

Mã số xét nghiệm:

30522-7

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Turbidimetric/Immunturbidimetric