Phát hiện kháng nguyên Chlamydia

140,000 đ

Mã số xét nghiệm:

45106-2

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Mẫu Âm Đạo

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Rapid test