Phát hiện kháng nguyên Chlamydia

140,000 đ

Mã số xét nghiệm:

45113-8

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Mẫu Niệu Đạo

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Rapid test