Nhuộm Gram, quan sát dưới kính hiển vi

50,000 đ

Mã số xét nghiệm:

88838-8

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Tinh Trùng

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Gram stain; Light Microscopic observation Direct