Nhuộm Gram, quan sát dưới kính hiển vi

50,000 đ

Mã số xét nghiệm:

LP379818-0

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Mẫu Phết Mũi

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Gram stain; Light Microscopic observation Direct