Nghiệm pháp dung nạp đường

200,000 đ

Mã số xét nghiệm:

GXN51597-3G

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Enzymatic (Hexokinase/G-6-PDH)