Máu ẩn trong phân

90,000 đ

Mã số xét nghiệm:

80372-6

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Phân

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Ag / Rapid