Ký sinh trùng sốt rét (Phết máu ngoại biên)

20,000 đ

Mã số xét nghiệm:

32700-7

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Máu Toàn Phần EDTA

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Giemsa stain and microscopy observation